ไทย เอสพีเอส นิวส์ เป็นเว็บข่าวเพื่อมวลชน เจาะลึก ทันเหตุการณ์ โดยสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย
กลุ่มชาติพันธุ์ม้งบ้านขุนสบเปา อ.พญาเม็งราย จัดงานปีใหม่(น่อเป๊เจ่า) สานประเพณีชาติพันธุ์ อย่างยิ่งใหญ่
(อ่านแล้ว 105 ครั้ง)
Share on Google+

 

เมื่อวันที่24 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาสังคมบ้านขุนห้วยแม่เปา ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย นายชูสวัสดิ์ สวัสดี นายอำเภอพญาเม็งราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้งบ้านขุนห้วยแม่เปาประจำปี 2566 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ม้งจังหวัดเชียงราย

ช่วงเช้าเริ่มกิจกรรด้วยขบวนแห่และกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณีโบราณของชาติพันธุ์ม้ง,การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ประกอบด้วยการแข่งขันตีลูกข่าง,การแข่งขันโยนลูกช่วง,การแข่งขันกีฬายิงหน้าไม้การจำหน่ายสินค้าชุมชนและการแสดงการเต้นรำของวัฒนธรรมชาติพันธุ์เผ่าม้งการแสดงของกลุ่มแม่บ้านและเยาวชน 

นายชูสวัสดิ์ สวัสดี นายอำเภอพญาเม็งราย ได้กล่าวว่า งานปีใหม่ของชาวเผ่าม้งถือว่าเป็นวันสำคัญตามความเชื่อความศรัทธาตามจารีตวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาอันดีงามเช่นการแต่งกายภาษาพูดวิถีชีวิตชนเผ่าให้แก่เด็กเยาวชนประชาชนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมจารีดประเพณีจากบรรพบุรุศนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างชุมชนและเครือข่ายชาติพันธุ์ม้งส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับงานประเพณีปีใหม่ม้งบ้านห้วยขุนสบเปาจัดขึ้นในวันที่24ธันวาคม2565

ลูกช่วง“เป็นกิจกรรมชนิดหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความแปลกที่หลายคนยังไม่ทราบความเป็นมาผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามน้องๆเยาชนที่กำลังเล่นลูกโยนจึงทราบว่าเป็นวิถีของการเกี้ยวพาราศีของบรรดาหนุ่มสาวชาวม้งเมื่อโตเป็นหนุ่มสาวแล้วก็จะมีการเล่นลูกโยนเมื่อถูกใจคนใดคนหนึ่งก็จะมีการริเริ่มของการพูดคุยจนกระทั่งบางรายได้เป็นแฟนกันกระทั่งถึงขั้นแต่งงานเป็นคู่ครองกันในที่สุด

วินัย คนเชียงราย ภาพ / ข่าว /รายงาน 

Share on Google+
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
เศรษฐกิจในประเทศ