ไทย เอสพีเอส นิวส์ เป็นเว็บข่าวเพื่อมวลชน เจาะลึก ทันเหตุการณ์ โดยสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย
พาณิชย์สุโขทัย ! เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP Premium @Central Westgate
(อ่านแล้ว 102 ครั้ง)
Share on Google+

  วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้ไปเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการที่นำสินค้าผ้าทอ เครื่องประดับเงิน-ทอง ในงานมหกรรมผ้าทอ 9 ลายสานอัตลักษณ์แห่งเมืองรุ่งอรุณและ OTOP Premium จังหวัดสุโขทัย จำนวน 50 บูท ระหว่างวันที่ 16 - 21 พฤษภาคม 2566 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

โดยมีนายมนตรี นนทธิ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ

    จังหวัดสุโขทัยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ได้จัดงานดังกล่าว เพื่อประชาสัมประชาสัมพันธ์ผ้าทอ 9 ลายและสินค้า OTOP Premium ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและส่งเสริมเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการให้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าทั้งระบบ 0n Shop&Online

 

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

โดยมีประชาชน/ผู้บริโภคสนใจร่วมมาชม ช๊อป สินค้าต่าง ๆ ที่มาจัดแสดงในงานเป็นจำนวนมาก มียอดจำหน่ายจำนวน 6 วันรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20 ล้านบาท อันเป็นที่พึงพอใจของผู้ประกอบการฯ เป็นอย่างยิ่ง

 

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

Share on Google+
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
เศรษฐกิจในประเทศ