ไทย เอสพีเอส นิวส์ เป็นเว็บข่าวเพื่อมวลชน เจาะลึก ทันเหตุการณ์ โดยสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย
สามารถ อดีต ผช.รมว.ยธ. จี้รัฐมนตรีดิจิตอล เร่งปราบปรามแชร์ลูกโซ่ ไม่ใช่โทษ ก.ล.ต.
(อ่านแล้ว 23 ครั้ง)
Share on Google+

 

วันนี้ 19 ก.ย.2565 นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม และ ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ้คส่วนตัวถึงกรณี คดี Forex 3ใจความกล่าวว่า วันนี้ผมเห็นดีเอสไอยึดรถหรูคดี Forex 3D ผมมั่นใจว่าผู้เสียหายต้องดีใจทุกคน  และก็หวังว่ารถคันนั้นจะนำมาขายทอดตลาดคืนให้กับผู้เสียหาย

แต่ช้าก่อนอย่าเพิ่งด่วนดีใจไป อย่างแรกรถคันนั้นต้องไม่ติดไฟแนนซ์ก่อน เพราะถ้าติดไฟแนนซ์ต้องคืนกลับไปให้ไฟแนนซ์ก่อน แต่ถ้าไม่ติดไฟแนนซ์ก็ยังคืนให้ไม่ได้อยู่ดี เพราะถ้าดีเอสไอยึดไว้ในคดีอาญา ก็ต้องส่งให้ศาลพิจารณาสั่งคืนตามกฎหมาย ป วิอาญา หรือถ้าดีเอสไอส่งรถไปให้ยึดในคดีฟอกเงินคือส่งไปให้ ปปง.ก็ต้องส่งให้ศาลแพ่งพิจารณาสั่งคืนอยู่ดี

ดังนั้นแปลว่า ทรัพย์สินที่ยึดได้ยังไม่สามารถคืนให้กับผู้เสียหายได้ในทันที เฉกเช่นเดียวกับคดีแชร์ลูกโซ่ยูฟัน ที่ผู้เสียหายบุกไปร้องกระทรวงยุติธรรม ให้กรมบังคับคดีคืนทรัพย์สินที่ยึดอายัดไว้  ตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ที่สั่งให้จำเลยชดใช้ แต่เนื่องจากจำเลยฏีกา ก็ต้องรอคำสั่งเด็ดขาดก่อน  ซึ่งคดียูฟันตั้งแต่ปี 2557 คดีตะเกียงน้ำมันหอมระเหย  ตั้งแต่ปี 2555  ก็ยังไม่ได้คืน 

ส่วนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ออกมาเรียกร้องให้​คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) ขยับในเรื่องคดี Forex 3D นั้นโครงสร้างทางกฎหมาย นั้นระบุชัดในการวางหลัก มาตรา4 พ.ร.ก.กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนว่า ผู้ใดชักชวนให้มาลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.ก.นี้แต่ผมก็แปลกใจที่ว่า รมว.เอ็มดีอีเอส  ออกมาให้ข่าวตำหนิทาง ก.ล.ต. ผมก็เห็นว่าถ้า รมว.เอ็มดีอีเอส  จะเร่งปราบปรามกระบวนการเหล่านี้ก็ทำได้  เพราะทุกวันนี้อาชญากรรมทางเศรษฐกิจจะใช้โซเชี่ยลเป็นฐานในการกระทำความผิด และประเทศไทยก็มีกฏหมายคุ้มครองประชาชนในเรื่องนี้ด้วย  คือ  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  ได้ให้การคุ้มครองประชาชนในมาตรา14 โดยใน   มาตรา 14 เป็นกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะก่อให้เกิดภัยต่อความมั่นคง ความปลอดภัยต่อสาธารณะและประเทศ โดยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากทำต่อประชาชนหรือสาธารณะ และ โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า รมว.เอมดีอีเอส  มีอำนาจได้การดำเนินการดังกล่าว ตามมาตรา 4  โดยใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ พลเอก.ศ.2560  ระบุชัดใน  “มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”

ดังนั้นผมจึงบอกว่าปัญหาแชร์ลูกโซ่นั้นเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง  การปราบปรามขาดเจ้าภาพทำ  การเยียวยาทำได้ช้านี้คือปัญหาใหญ่  ที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชาตกเป็นเหยื่อแล้วเดือดร้อน  เพราะกระบวนการมีปัญหาเชิงโครงสร้างดังนั้นถึงเวลาแล้วที่มีผู้มีอำนาจต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้

Share on Google+
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
เศรษฐกิจในประเทศ