ไทย เอสพีเอส นิวส์ เป็นเว็บข่าวเพื่อมวลชน เจาะลึก ทันเหตุการณ์ โดยสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย
สามารถ เจนชัยจริตวนิช ยิ้มแก้มปริ หลังช่วยผู้เสียหายคดีเหมืองทอง KKT จน ปปง.ประกาศคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย
(อ่านแล้ว 21 ครั้ง)
Share on Google+

  

วันนี้ 20 ก.ย.2565 นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม และ ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่ ได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพทางเฟซบุ้คส่วนตัว แจ้งข่าวดีให้กับผู้เสียหายแชร์ลูกโซ่ คดีเหมืองทอง KKT  บัดนี้ขอให้ผู้เสียหายทุกคนเดินทางไปที่ ปปง. ภายใน 30 วัน เพื่อติดต่อขอรับเงินคืนตามสัดส่วน หลังจากคดีนี้ผมได้ยื่นให้  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  และ  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการ จนปัจจุบัน ปปง. ได้ประกาศคุ้มครองสิทธิฯผู้เสียหาย ลงในราชกิจจาฯ โดยแนบไฟล์เอกสาร ของ ปปง.มีใจความว่า

ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง.

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย บริษัท เกสูมาโกตา (ไทยแลนด์) จำกัดโดยนายอับดุลรอแม มะอีลา กับพวก จำนวน 12 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน(เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ( 1)  แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินเนื่องจากการกระทำความผิดมูลฐานและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง.  ภายในกำหนดเวลา 30  วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การดำเนินการยื่นคำร้อง ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ดูประกาศ คลิ้กลิ้งค์

www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF 

ซึ่งนายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่า ดังนั้น ผมขอแจ้งข่าวให้ผู้เสียหายทุกคนเดินทางไปที่  ปปง  เพื่อยื่นคำร้องและเอกสารขอรับเงินคืนตามสัดส่วนได้ทันที  ภายใน30วันนะครับ

เอกสารที่ต้องเตรียมไปคือ  เอกสารบัญชีความเสียหาย  และ  เอกสารยืนยันความเป็นผู้เสียหาย เป็นอีกคดีที่ผมช่วยให้ชาวบ้านได้รับเงินคืน  ผมยืนเคียงข้างผู้เสียหายมาทุกก้าว  แต่กระบวนการยุติธรรมต้องไวกว่านี้  และ สะดวกกว่านี้ ต้องไปเขียนกฏหมายเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับทุกคน

และท้ายนี้เชิญร่วมงาน THAI LAND TALK  ในหัวข้อคุยกับคนต่าง  ซึ่งนำคนความเห็นคนละขั้ว หัวใจเดียวกันมาร่วมพูดคุย โดยคู่เอกคงหนีไม่พ้นนักการเมืองฝีปากกล้าอย่าง ช่อ พรรณิการ์ คู่กับ จ้อบ สามารถ พบกันวันที่ 24 ก.ย.2565  งานเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. ที่สยามสแควร์ ชั้น9

Share on Google+
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
เศรษฐกิจในประเทศ