ไทย เอสพีเอส นิวส์ เป็นเว็บข่าวเพื่อมวลชน เจาะลึก ทันเหตุการณ์ โดยสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย
อดีตประธานกรรมการ IFEC เดินหน้าชน ยื่นหนังสือทวงถามความเป็นธรรม อธิบดีกรมพัฒน์ฯ ทำตามกฎหมาย เปลี่ยนหนังสือรับรองตามคำสั่งศาลหลังศาลอุทธรณ์เพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
(อ่านแล้ว 157 ครั้ง)
Share on Google+

 

วันที่ 20 ก.ย.2565 เวลา 11.00 น. ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ ถนนสนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี  นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ อดีตประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC เดินทางยื่นหนังสือติดตามการร้องทุกข์ต่อนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อสอบถามความคืบหน้าหลังศาลอุทธรณ์พิพากษา ให้เพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ของบริษัทIFEC โดยทาง นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มอบหมายให้ผู้บริหารกรมพัฒฯ ลงมาเจรจาแทนเนื่องจากติดภารกิจ

จากเหตุการณ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ อดีตประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) และนายวิชัยได้ต่อสู้คดีจนพ้นข้อกล่าวหาแล้ว ล่าสุด คดีที่ผู้ถือหุ้นฟ้องเรื่องการเลือกตั้งเมื่อปี 2560 ศาลฎีกาก็ได้ยกฟ้องทุกข้อกล่าวหา

นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ อดีตประธานกรรมการ IFEC กล่าวว่า วันนี้ได้เดินทางมาพร้อมกับทนายความส่วนตัว และ ดร.ชยันต์พิสิฐ สมานสวน นายกสมคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย เพื่อเข้าพบอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมถึง นายทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ และนายทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทกรุงเทพมหานคร เพื่อสอบถามถึงการให้ปฏิบัติตาม คำพิพากษาของศาล โดยเคร่งครัด ตามที่ศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ 1693/2564 คดีหมายเลขแดงที่ 3991/2565 พิพากษา ให้เพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ของบริษัท อินเตอร์ ฟารัวีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ซึ่งได้อ่านคำพิพากษามากว่า 3เดือนแล้ว และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก็ทราบดี และนายทะเบียน บริษัทมหาซนและธุรกิจพิเศษ ก็ได้มีคำสั่ง ให้เพิกถอนแล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 แต่หน้าหนังสือรับรองกลับไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และหรือ หน่วยงานทั่วไปได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงต่อ ความจริง เป็นเหตุให้ กรรมการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ยังใช้อำนาจ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไปอ้างอิงต่อหน่วยงานต่างๆ อย่างยิ่ง โดยเฉพาะ ที่ศาลยุติธรรม และศาลล้มละลายกลาง จนทำให้เกิดความเสียหาย จำนวนมาก มติที่ประชุมเป็นการกำหนดวาระกรรมการ ที่ผิดจากข้อบังคับ และข้อกฎหมาย ทำให้การเรียกประชุมในปีต่อๆมา ก็ผิดเพี้ยนไปด้วย อีกทั้ง ยังพบ การปฏิบัติ ผิดข้อบังคับทุกปีถัดๆมา และปัจจุบัน คำพิพากษาดังกล่าวก็ยังมิได้มีการทุเลาบังคับคดีแต่อย่างใด ตลอดจน มีฎีกาที่เทียบเคียง พบว่าหากการประชุม ครั้งแรกเป็นโมฆะ การประชุมครั้งต่อมา ย่อมไม่มี

ดังนั้น หากพบว่า มีเจ้าหน้าที่ ยังละเว้นหรือจงใจละเลย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มบุคคลใดเพื่อกระทำผิดต่อกฎหมาย สร้างความเสียหาย ก็จะดำเนินการ ทั้งทางแพ่งและอาญาในทันที ซึ่งเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ตลอดจนพนักงานทุกคนที่เสียหาย ก็มีสิทธิ์ดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่รัฐได้เช่นกัน

 

Share on Google+
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
เศรษฐกิจในประเทศ